Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Ymweliadau Safle, 6 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Vaughan Hughes 3
Cynghorydd Nicola Roberts 4
Cynghorydd John Griffith 5
Cynghorydd Richard Owain Jones 1
Cynghorydd Kenneth P Hughes 4
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 4
Cynghorydd Dafydd Roberts 5
Cynghorydd Ieuan Williams 4
Cynghorydd Robin Wyn Williams 2
Cynghorydd Eric Wyn Jones 5
Cynghorydd Glyn Haynes 4