Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyngor Sir Ynys Môn, 4 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Lewis Davies 1
Cynghorydd Richard A Dew 1
Cynghorydd Robert G Parry OBE FRAgS 1
Cynghorydd John Griffith 1
Cynghorydd Richard Griffiths 1
Cynghorydd Glyn Haynes 1
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 1
Cynghorydd Kenneth P Hughes 1
Cynghorydd Vaughan Hughes 1
Cynghorydd Llinos Medi Huws 1
Cynghorydd Carwyn Jones 1
Cynghorydd Robert Ll Jones 1
Cynghorydd R Meirion Jones 0
Cynghorydd Aled Morris Jones 0
Cynghorydd Gwilym O Jones 1
Cynghorydd Richard Owain Jones 1
Cynghorydd Eric Wyn Jones 0
Cynghorydd Alun Wyn Mummery 1
Cynghorydd Bryan Owen 1
Cynghorydd Dylan Rees 1
Cynghorydd Alun Roberts 1
Cynghorydd J Arwel Roberts 1
Cynghorydd Dafydd Roberts 1
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 1
Cynghorydd Nicola Roberts 1
Cynghorydd Peter S Rogers 1
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas 1
Cynghorydd Ieuan Williams 1
Cynghorydd Robin Wyn Williams 1
Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG), 2 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Glyn Haynes 0
Cynghorydd Aled Morris Jones 0
Cynghorydd Gwilym O Jones 1
Cynghorydd Alun Wyn Mummery 1
Cynghorydd Dylan Rees 1
Cynghorydd Alun Roberts 1
Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu, 4 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd John Griffith 1
Cynghorydd Richard Griffiths 1
Cynghorydd Robert Ll Jones 1
Cynghorydd Gwilym O Jones 1
Cynghorydd Dylan Rees 1
Cynghorydd Alun Roberts 1
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 1
Cynghorydd Peter S Rogers 1
Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, 3 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Robert G Parry OBE FRAgS 1
Cynghorydd John Griffith 1
Cynghorydd Richard Griffiths 0
Cynghorydd Vaughan Hughes 1
Cynghorydd Robert Ll Jones 1
Cynghorydd Eric Wyn Jones 1
Cynghorydd Dylan Rees 1
Cynghorydd J Arwel Roberts 1
Cynghorydd Dafydd Roberts 1
Cynghorydd Nicola Roberts 0
Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol, 9 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Lewis Davies 4
Cynghorydd John Griffith 4
Cynghorydd Richard Griffiths 4
Cynghorydd Aled Morris Jones 3
Cynghorydd Richard Owain Jones 2
Cynghorydd Bryan Owen 3
Cynghorydd Dylan Rees 3
Cynghorydd Alun Roberts 4
Cynghorydd J Arwel Roberts 2
Cynghorydd Nicola Roberts 2
Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio, 8 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Glyn Haynes 1
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 2
Cynghorydd Kenneth P Hughes 4
Cynghorydd Vaughan Hughes 3
Cynghorydd Robert Ll Jones 4
Cynghorydd Gwilym O Jones 4
Cynghorydd Eric Wyn Jones 0
Cynghorydd Dylan Rees 0
Cynghorydd Alun Roberts 4
Cynghorydd Dafydd Roberts 4
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 4
Cynghorydd Nicola Roberts 3