Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyngor Sir Ynys Môn, 5 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 2
Cynghorydd Gary Pritchard 3
Cynghorydd Alun Wyn Mummery 4
Cynghorydd Vaughan Hughes 4
Cynghorydd Aled Morris Jones 4
Cynghorydd R Meirion Jones 3
Cynghorydd Bryan Owen 4
Cynghorydd Dylan Rees 3
Cynghorydd Nicola Roberts 2
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 4
Cynghorydd Carwyn Jones 4
Cynghorydd John Griffith 4
Cynghorydd Llinos Medi Huws 4
Cynghorydd Gwilym O Jones 4
Cynghorydd Richard Owain Jones 2
Cynghorydd J Arwel Roberts 3
Cynghorydd Kenneth P Hughes 4
Cynghorydd Peter S Rogers 4
Cynghorydd Richard A Dew 3
Cynghorydd Robert G Parry OBE FRAgS 4
Cynghorydd Robert Ll Jones 3
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 4
Cynghorydd Dafydd Roberts 4
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas 4
Cynghorydd Ieuan Williams 3
Cynghorydd Robin Wyn Williams 4
Cynghorydd Eric Wyn Jones 2
Cynghorydd Glyn Haynes 4
Cynghorydd Alun Roberts 4
Cynghorydd Richard Griffiths 3
Panel Rhiantu Corfforaethol, 2 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Alun Wyn Mummery 1
Cynghorydd R Meirion Jones 2
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 1
Cynghorydd Llinos Medi Huws 2
Cynghorydd Richard Griffiths 0
Pwyllgor Gwaith, 5 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Alun Wyn Mummery 5
Cynghorydd R Meirion Jones 4
Cynghorydd Carwyn Jones 5
Cynghorydd Llinos Medi Huws 5
Cynghorydd Richard A Dew 4
Cynghorydd Robert G Parry OBE FRAgS 5
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas 5
Cynghorydd Ieuan Williams 2
Cynghorydd Robin Wyn Williams 5
Pwyllgor Penodiadau, 6 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Vaughan Hughes 3
Cynghorydd Aled Morris Jones 5
Cynghorydd R Meirion Jones 4
Cynghorydd Llinos Medi Huws 4
Cynghorydd Kenneth P Hughes 6
Cynghorydd Richard A Dew 6
Cynghorydd Robert G Parry OBE FRAgS 6
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 6
Cynghorydd Ieuan Williams 6
Cynghorydd Glyn Haynes 5