Events Calendar
28 Hydref 2019 DYDD LLUN
10.00 o'r gloch

Pwyllgor Gwaith - Siambr y Cyngor - Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni

29 Hydref 2019 DYDD MAWRTH


30 Hydref 2019 DYDD MERCHER


31 Hydref 2019 DYDD IAU


1 Tachwedd 2019 DYDD GWENER


2 Tachwedd 2019 DYDD SADWRN


3 Tachwedd 2019 DYDD SUL


4 Tachwedd 2019 DYDD LLUN
1.00 o'r gloch - 4.00 o'r gloch

Wedi'i GANSLO ac wedi symud i 21 Tachwedd, Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol - Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni

5 Tachwedd 2019 DYDD MAWRTH
10.30 o'r gloch - 12.30 o'r gloch

Pwyllgor Buddsoddi A Chontractau - Siambr y Cyngor - Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni

6 Tachwedd 2019 DYDD MERCHER
1.00 o'r gloch

Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion - Siambr y Cyngor - Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni

7 Tachwedd 2019 DYDD IAU


8 Tachwedd 2019 DYDD GWENER


9 Tachwedd 2019 DYDD SADWRN


10 Tachwedd 2019 DYDD SUL


11 Tachwedd 2019 DYDD LLUN
10.00 o'r gloch

Cyfarfod Cyllideb wedi'i GANSLO ac wedi symud i 23 Rhagfyr, Pwyllgor Gwaith - Siambr y Cyngor - Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni

12 Tachwedd 2019 DYDD MAWRTH
2.00 o'r gloch

Trosedd ac Anhrefn; Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio - Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni

13 Tachwedd 2019 DYDD MERCHER


14 Tachwedd 2019 DYDD IAU
3.00 o'r gloch

Cyd-Bwyllgor Ymynghorol Lleol - Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni

15 Tachwedd 2019 DYDD GWENER
10.00 o'r gloch

Wedi ei ganslo, Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd - Ystafell Glyder Fawr, Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon

16 Tachwedd 2019 DYDD SADWRN


17 Tachwedd 2019 DYDD SUL


18 Tachwedd 2019 DYDD LLUN
9.00 o'r gloch

Pwyllgor Penodiadau - Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni

19 Tachwedd 2019 DYDD MAWRTH


20 Tachwedd 2019 DYDD MERCHER
10.10 o'r gloch

Dim i'w gynnal, Ymweliadau Safle

2.00 o'r gloch

Pwyllgor Cyswllt Y Sector Gwirfoddol - Siambr y Cyngor - Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni

21 Tachwedd 2019 DYDD IAU
9.30 o'r gloch - 12.30 o'r gloch

Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol - Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni

22 Tachwedd 2019 DYDD GWENER


23 Tachwedd 2019 DYDD SADWRN


24 Tachwedd 2019 DYDD SUL


25 Tachwedd 2019 DYDD LLUN
10.00 o'r gloch - 1.00 o'r gloch

Pwyllgor Gwaith - Siambr y Cyngor - Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni

26 Tachwedd 2019 DYDD MAWRTH
3.00 o'r gloch

Ail-drefnu i 14 Tachwedd, 2019, Cyd-Bwyllgor Ymynghorol Lleol - Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni

27 Tachwedd 2019 DYDD MERCHER


28 Tachwedd 2019 DYDD IAU
2.00 o'r gloch

Cyd-Bwyllgor Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru - Venue Cymru, Llandudno

29 Tachwedd 2019 DYDD GWENER


30 Tachwedd 2019 DYDD SADWRN


1 Rhagfyr 2019 DYDD SUL