Events Calendar
26 Hydref 2020 DYDD LLUN
10.00 o'r gloch

Cyfarfod Rhithiol (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Gwaith - Cyfarfod Rhithiol (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)

27 Hydref 2020 DYDD MAWRTH
10.30 o'r gloch

Arbennig (Cyfarfod Rhithiol (ar hyn o bryd nid oedd modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Cyngor Sir Ynys Môn - Cyfarfod Rhithiol (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)

28 Hydref 2020 DYDD MERCHER


29 Hydref 2020 DYDD IAU


30 Hydref 2020 DYDD GWENER


31 Hydref 2020 DYDD SADWRN


1 Tachwedd 2020 DYDD SUL


2 Tachwedd 2020 DYDD LLUN
1.00 o'r gloch

Cyfarfod wedi'i GANSLO, Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol - Cyfarfod Rhithiol

3 Tachwedd 2020 DYDD MAWRTH


4 Tachwedd 2020 DYDD MERCHER
1.00 o'r gloch

Cyfarfod Rhithiol (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion - Cyfarfod Rhithiol (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)

5 Tachwedd 2020 DYDD IAU


6 Tachwedd 2020 DYDD GWENER


7 Tachwedd 2020 DYDD SADWRN


8 Tachwedd 2020 DYDD SUL


9 Tachwedd 2020 DYDD LLUN
10.00 o'r gloch

Cyfarfod wedi'i GANSLO, Pwyllgor Gwaith - Siambr y Cyngor - Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni

10 Tachwedd 2020 DYDD MAWRTH
2.00 o'r gloch

Cyfarfod Rhithiol (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio - Cyfarfod Rhithiol (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)

11 Tachwedd 2020 DYDD MERCHER
3.00 o'r gloch

Wedi ei ganslo, Cyd-Bwyllgor Ymynghorol Lleol - Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni

12 Tachwedd 2020 DYDD IAU
2.00 o'r gloch

Cyfarfod Rhithiol (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG)

13 Tachwedd 2020 DYDD GWENER


14 Tachwedd 2020 DYDD SADWRN


15 Tachwedd 2020 DYDD SUL


16 Tachwedd 2020 DYDD LLUN


17 Tachwedd 2020 DYDD MAWRTH
1.00 o'r gloch

Perfformiad CH2 - Cyfarfod Rhithiol (Ar hyn o bryd, nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol - Cyfarfod Rhithiol

18 Tachwedd 2020 DYDD MERCHER
10.10 o'r gloch

Dim i'w gynnal, Ymweliadau Safle

19 Tachwedd 2020 DYDD IAU


20 Tachwedd 2020 DYDD GWENER


21 Tachwedd 2020 DYDD SADWRN


22 Tachwedd 2020 DYDD SUL


23 Tachwedd 2020 DYDD LLUN
1.30 o'r gloch

Cyfarfod Arbennig Rhithol - (Ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

24 Tachwedd 2020 DYDD MAWRTH


25 Tachwedd 2020 DYDD MERCHER


26 Tachwedd 2020 DYDD IAU


27 Tachwedd 2020 DYDD GWENER
10.00 o'r gloch - 1.00 o'r gloch

Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd - Caernarfon

28 Tachwedd 2020 DYDD SADWRN


29 Tachwedd 2020 DYDD SUL


30 Tachwedd 2020 DYDD LLUN
10.00 o'r gloch

Cyfarfod Rhithiol (Ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Gwaith - Cyfarfod Rhithiol

1 Rhagfyr 2020 DYDD MAWRTH
2.00 o'r gloch

Cyfarfod Rhithiol (Ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu - Cyfarfod Rhithiol

2 Rhagfyr 2020 DYDD MERCHER
1.00 o'r gloch

Cyfarfod Rhithiol (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion - Cyfarfod Rhithiol (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)

3 Rhagfyr 2020 DYDD IAU


4 Rhagfyr 2020 DYDD GWENER


5 Rhagfyr 2020 DYDD SADWRN


6 Rhagfyr 2020 DYDD SUL