Gwasanaethau'r Cyngor:

Manylion Pwyllgor

Bwrdd Gweithredol Diogelu Plant Gwynedd a Mon

Pwrpas y Pwyllgor

Pencampwr Plant.

Aelodaeth

 • Des Barker   
 • Sharron Williams Carter   
 • Mark Couchman   
 • Sara Lloyd Evans   
 • Dr Janet Horn neu Dr Sian Owen neu Shona Perry (i ddirprwyo os oes angen)   
 • Geraint Hughes (Celfyn Evans i ddirprwyo os oes angen)   
 • Marian Parry Hughes  (Cadeirydd/Chair) 
 • Anwen Huws   
 • Rhys Jones   
 • Eleri Ann Jones   
 • Jane Marr   
 • Garem Jackson neu Rob Jewell neu Owen Owens   
 • DI Stephen Pickering  (Is-Gadeirydd/Vice-Chair) 
 • Sue Adams   
 • Chris Weaver   
 • Sharon Williams   
 • Furhana Williams   
 • Meinir Williams-Jones   
 • Stephen Wood   

 

Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?