Rhestr Bostio

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG)

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos mewn rhestr gyda coma yn ei wahanu. Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun. Agorwch y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post.

I ddefnyddio'r wybodaeth hon fel postgyfuniad mewn dogfen Microsoft Word, copïwch a phastiwch yr holl enwau a chyfeiriadau gan gynnwys y penawdau 'Enw, Cyfeiriad1 ayb' i fewn i ddogfen Word. I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Name, Address1, Address2, Address3, Address4, Postcode, Phone, Mobile, Email
Sue Altree, (Ni roddir cyfeiriad)
Mefys Edwards, (Ni roddir cyfeiriad)
Elaine Green, (Ni roddir cyfeiriad)
Heledd Hearn, (Ni roddir cyfeiriad)
Cynghorydd Aled Morris Jones, Seibiant, Rhosybol, Amlwch, Ynys Môn, LL68 9TR, 01407 832640, 07766078351, AledMJones@ynysmon.gov.uk
Cynghorydd Gwilym O Jones, Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TW, 01407 740105, , GwilymOJones@ynysmon.gov.uk
Cynghorydd Alun Wyn Mummery, Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TW, 01248 714 938, , alunwmummery@ynysmon.gov.uk
Cynghorydd Bryan Owen, Adlais yr Engan, Llangristiolus, Ynys Môn, , LL62 5NT, 01407 842114, , bryanowen@anglesey.gov.uk
Cynghorydd Dylan Rees, Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TW, 01248 724560, 07766 169919, DylanRees@ynysmon.gov.uk
Owain Roberts, (Ni roddir cyfeiriad)
Cynghorydd Alun Roberts, Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TW, 01248 715837, , alunroberts3@anglesey.gov.uk
Rev Deborah Stammers, (Ni roddir cyfeiriad)
Christopher Thomas, (Ni roddir cyfeiriad)
Rheinallt Thomas, (Ni roddir cyfeiriad)
Manon Morris Williams, (Ni roddir cyfeiriad)