Rhestr Bostio

Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos mewn rhestr gyda coma yn ei wahanu. Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun. Agorwch y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post.

I ddefnyddio'r wybodaeth hon fel postgyfuniad mewn dogfen Microsoft Word, copïwch a phastiwch yr holl enwau a chyfeiriadau gan gynnwys y penawdau 'Enw, Cyfeiriad1 ayb' i fewn i ddogfen Word. I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Name, Address1, Address2, Address3, Address4, Postcode, Phone, Mobile, Email
Cynghorydd Richard A Dew, Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TW, 01407 810825, , RichardDew@ynysmon.gov.uk
Cynghorydd Gwen Griffith, (Ni roddir cyfeiriad)
Cynghorydd John Griffith, Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TW, (01248) 714883, 07795 555857, JohnGriffith@ynysmon.gov.uk
Cynghorydd John Brynmor Hughes, (Ni roddir cyfeiriad)
Councillor Sian Wyn Hughes, (Ni roddir cyfeiriad)
Cynghorydd Kenneth P Hughes, Garn Fôr, 4 Tan y Felin, Rhydwyn, Caergybi/Holyhead Ynys Môn, LL65 4EJ, 01407 730269, 07922808102, kennethPHughes@ynysmon.gov.uk
Councillor Berwyn Parry Jones, (Ni roddir cyfeiriad)
Cynghorydd Dyfrig Jones, (Ni roddir cyfeiriad)
Aled Morris Jones, (Ni roddir cyfeiriad)
Cynghorydd Richard Owain Jones, Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Isle of Angley, LL77 7TW, 01407 832314, 07867 522095, RichardOwainJones@ynysmon.gov.uk
Cynghorydd Dafydd Meurig, (Ni roddir cyfeiriad)
Cynghorydd Michael Sol Owen, (Ni roddir cyfeiriad)
Cynghorydd John Pughe Roberts, (Ni roddir cyfeiriad)
Cynghorydd Nicola Roberts, Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TW, 01248 723540, 07790 481516, NicolaRoberts@ynysmon.gov.uk
Councillor Catrin Elen Wager, (Ni roddir cyfeiriad)
Cynghorydd Owain Williams, (Ni roddir cyfeiriad)
Cynghorydd Gethin Williams, (Ni roddir cyfeiriad)
Cynghorydd John Wyn Williams, (Ni roddir cyfeiriad)
Cynghorydd Robin Wyn Williams, Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TW, 07887 842404, 07887 842404, robinwilliams@ynysmon.gov.uk