Rhestr Bostio

Bwrdd Gweithredol Diogelu Plant Gwynedd a Mon

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos mewn rhestr gyda coma yn ei wahanu. Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun. Agorwch y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post.

I ddefnyddio'r wybodaeth hon fel postgyfuniad mewn dogfen Microsoft Word, copïwch a phastiwch yr holl enwau a chyfeiriadau gan gynnwys y penawdau 'Enw, Cyfeiriad1 ayb' i fewn i ddogfen Word. I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Name, Address1, Address2, Address3, Address4, Postcode, Phone, Mobile, Email
Des Barker, (Ni roddir cyfeiriad)
Sharron Williams Carter, (Ni roddir cyfeiriad)
Mark Couchman, (Ni roddir cyfeiriad)
Sara Lloyd Evans, (Ni roddir cyfeiriad)
Dr Janet Horn neu Dr Sian Owen neu Shona Perry (i ddirprwyo os oes angen), (Ni roddir cyfeiriad)
Geraint Hughes (Celfyn Evans i ddirprwyo os oes angen), (Ni roddir cyfeiriad)
Marian Parry Hughes, (Ni roddir cyfeiriad)
Anwen Huws, (Ni roddir cyfeiriad)
Rhys Jones, (Ni roddir cyfeiriad)
Eleri Ann Jones, (Ni roddir cyfeiriad)
Jane Marr, (Ni roddir cyfeiriad)
Garem Jackson neu Rob Jewell neu Owen Owens, (Ni roddir cyfeiriad)
DI Stephen Pickering, (Ni roddir cyfeiriad)
Sue Adams, (Ni roddir cyfeiriad)
Chris Weaver, (Ni roddir cyfeiriad)
Sharon Williams, (Ni roddir cyfeiriad)
Furhana Williams, (Ni roddir cyfeiriad)
Meinir Williams-Jones, (Ni roddir cyfeiriad)
Stephen Wood, (Ni roddir cyfeiriad)