Rhestr Bostio

Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos mewn rhestr gyda coma yn ei wahanu. Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun. Agorwch y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post.

I ddefnyddio'r wybodaeth hon fel postgyfuniad mewn dogfen Microsoft Word, copïwch a phastiwch yr holl enwau a chyfeiriadau gan gynnwys y penawdau 'Enw, Cyfeiriad1 ayb' i fewn i ddogfen Word. I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Name, Address1, Address2, Address3, Address4, Postcode, Phone, Mobile, Email
Anest Gray Frazer, Cyfarwyddwr Addysg ac Ymgysylltu, Esgobaeth Bangor, Tŷ Deiniol Clos y Gadeirlan, Bangor, LL57 1RL, , , anestgrayfrazer@aol.com
Dafydd Gruffydd, Rheolwr Gyfarwyddwr, Menter Mon, Neuadd y Dref, Sgwar Bulkeley, LLANGE FNI, , , dafydd@mentermon.com
Cynghorydd Glyn Haynes, 23 Old School Road, Llaingoch, Caergybi/Holyhead, Ynys Môn, LL65 1DH, , 07951912338, glynhaynes@anglesey.gov.uk
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE, Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TW, 01407 764801, 07889 652068, TreforLloydHughes@ynysmon.gov.uk
Cynghorydd Kenneth P Hughes, Garn Fôr, 4 Tan y Felin, Rhydwyn, Caergybi/Holyhead Ynys Môn, LL65 4EJ, 01407 730269, 07922808102, kennethPHughes@ynysmon.gov.uk
Cynghorydd Vaughan Hughes, Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TW, 01248 852873, , VaughanHughes@ynysmon.gov.uk
Llio Johnson, (Ni roddir cyfeiriad)
Dyfed Wyn Jones
Cynghorydd Robert Ll Jones, Namor, 19 Tan Y Bryn Road, Caergybi/Holyhead, Anglesey, LL65 1AR, 01407 763718, , RobertLlJones@ynysmon.gov.uk
Cynghorydd Gwilym O Jones, Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TW, 01407 740105, , GwilymOJones@ynysmon.gov.uk
Cynghorydd Alun Roberts, Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TW, 01248 715837, , alunroberts3@anglesey.gov.uk
Cynghorydd Dafydd Roberts, Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TW, 01248 848 068, , dafyddroberts4@ynysmon.gov.uk
Mr Keith Roberts, (Ni roddir cyfeiriad) , , 07770280720, KeithRoberts@anglesey.gov.uk
Cynghorydd Margaret Murley Roberts, Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TW, , 07717357919, margaretroberts2@ynysmon.gov.uk
Cynghorydd Nicola Roberts, Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TW, 01248 723540, 07790 481516, NicolaRoberts@ynysmon.gov.uk