Manylion cyswllt

Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu

Cynghorydd Richard Griffiths

Gofal o Wasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

01407 839159

richardgriffiths@anglesey.gov.uk

Cynghorydd Gwilym O Jones

Gofal o Wasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

01407 740105

GwilymOJones@ynysmon.gov.uk

Cynghorydd Robert Ll Jones

Namor
19 Tan Y Bryn Road
Caergybi/Holyhead
Anglesey
LL65 1AR

01407 763718

RobertLlJones@ynysmon.gov.uk

Cynghorydd Dylan Rees

Gofal o Wasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

01248 724560
07766 169919

DylanRees@ynysmon.gov.uk

Cynghorydd Alun Roberts

Gofal o Wasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

01248 715837

alunroberts3@anglesey.gov.uk

Cynghorydd Margaret Murley Roberts

Gofal o Wasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

07717357919

margaretroberts2@ynysmon.gov.uk

Cynghorydd Peter S Rogers (Cadeirydd/Chair)

Bodrida
Brynsiencyn
Ynys Môn
LL61 6NZ

01248 430241

PeterRogers@ynysmon.gov.uk

Cynghorydd John Griffith

Gofal o Wasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

(01248) 714883
07795 555857

JohnGriffith@ynysmon.gov.uk

Mr Dilwyn Evans

(Ni roddir cyfeiriad)

Mr Jonathan Mendoza (Is-Gadeirydd/Vice-Chair)

(Ni roddir cyfeiriad)