Manylion cyswllt

Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu

Cynghorydd Richard Griffiths

Llwyn Delyn
Madyn Road
Amlwch
Ynys Môn
LL68 9DL

01407 839159

richardgriffiths@anglesey.gov.uk

Cynghorydd Gwilym O Jones

Bryngwyn,
6 Tre Ifan
Caergeiliog
Ynys Môn
LL65 3YB

01407 740105

GwilymOJones@ynysmon.gov.uk

Cynghorydd Robert Ll Jones

Namor
19 Tan Y Bryn Road
Caergybi/Holyhead
Anglesey
LL65 1AR

01407 763718

RobertLlJones@ynysmon.gov.uk

Cynghorydd Dylan Rees

17 Pen Derwydd
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7QE

01248 724560
07766 169919

DylanRees@ynysmon.gov.uk

Cynghorydd Alun Roberts

45 Carreg Felin
Llandegfan
Ynys Môn

01248 715837

alunroberts3@anglesey.gov.uk

Cynghorydd Margaret Murley Roberts

1 Groeslon
Llanbedrgoch
Ynys Môn
LL76 8SJ

07717357919

margaretroberts2@ynysmon.gov.uk

Cynghorydd Peter S Rogers (Cadeirydd/Chair)

Bodrida
Brynsiencyn
Ynys Môn
LL61 6NZ

01248 430241

PeterRogers@ynysmon.gov.uk

Cynghorydd John Griffith

Cadlan
15 Gwel-Y-Llan
Llandegfan
Ynys Môn
LL59 5YH

(01248) 714883
07795 555857

JohnGriffith@ynysmon.gov.uk

Mr Dilwyn Evans

(Ni roddir cyfeiriad)

Mr Jonathan Mendoza (Is-Gadeirydd/Vice-Chair)

(Ni roddir cyfeiriad)