Manylion cyswllt

Pwyllgor Safonau

Dr Rhys Davies

(Ni roddir cyfeiriad)

RhysDavies@ynysmon.gov.uk

Mrs Celyn M Edwards

(Ni roddir cyfeiriad)

Mr John Robert Jones

(Ni roddir cyfeiriad)

Mrs Gill Murgatroyd

(Ni roddir cyfeiriad)

gxmcs@ynysmon.gov.uk

Mr Iorwerth Roberts

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd J Arwel Roberts

2 New Street
Four Mile Bridge
Caerbyi/Holyhead
Ynys Môn
LL65 2PZ

01407 742498
07788 486509

JohnArwelRoberts@ynysmon.gov.uk

Mr Keith Roberts

(Ni roddir cyfeiriad)

07770280720

KeithRoberts@anglesey.gov.uk

Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

01407 860576
0785 826 4113

Drtau@ynysmon.gov.uk

Mrs Sharon Warnes

(Ni roddir cyfeiriad)

SharonWarnes@anglesey.gov.uk