Manylion cyswllt

Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd

Cynghorydd Richard A Dew

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

01407 810825

RichardDew@ynysmon.gov.uk

Cynghorydd Gwen Griffith

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd John Griffith

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

(01248) 714883
07795 555857

JohnGriffith@ynysmon.gov.uk

Cynghorydd John Brynmor Hughes

(Ni roddir cyfeiriad)

Councillor Sian Wyn Hughes

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd Kenneth P Hughes

Garn Fôr
4 Tan y Felin
Rhydwyn
Caergybi/Holyhead, Ynys Môn
LL65 4EJ

01407 730269
07922808102

kennethPHughes@ynysmon.gov.uk

Councillor Berwyn Parry Jones

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd Dyfrig Jones

(Ni roddir cyfeiriad)

Aled Morris Jones

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd Richard Owain Jones

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Isle of Angley
LL77 7TW

01407 832314
07867 522095

RichardOwainJones@ynysmon.gov.uk

Cynghorydd Dafydd Meurig

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd Michael Sol Owen (Reserve)

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd John Pughe Roberts

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd Nicola Roberts

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

01248 723540
07790 481516

NicolaRoberts@ynysmon.gov.uk

Councillor Catrin Elen Wager

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd Owain Williams

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd Gethin Williams

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd John Wyn Williams

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd Robin Wyn Williams

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

07887 842404
07887 842404

robinwilliams@ynysmon.gov.uk