Manylion cyswllt

Ymddiriedolaeth Addysgol Owen Lloyd Penrhoslligwy

Cynghorydd Vaughan Hughes

21 Lôn Twrcelyn
Benllech
Ynys Môn
Ynys Môn
LL74 8RN

01248 852873

VaughanHughes@ynysmon.gov.uk