Manylion cyswllt

Llywodraethwr - Ysgol Gynradd Morswyn, Caergybi

Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas

Padua
Lôn St Ffraid
Trearddur Bay
Ynys Môn
LL65 2BJ

01407 860576
0785 826 4113

Drtau@ynysmon.gov.uk