Manylion cyswllt

Llywodraethwr - Ysgol Gynradd Bodedern

Cynghorydd John Griffith

Gofal o Wasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

(01248) 714883
07795 555857

JohnGriffith@ynysmon.gov.uk