Manylion cyswllt

Llywodraethwr - Ysgol Gynradd Goronwy Owen, Benllech

Cynghorydd Ieuan Williams

Bryn Arfon
Lôn Pant y Cudyn
Tynygongl
Ynys Môn
LL74 8UF

01248 851070
07855898364

IeuanWilliams@ynysmon.gov.uk