Manylion cyswllt

Cyd-Bwyllgor Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru

Cynghorydd Robert G Parry OBE FRAgS

Treban Meurig
Bryngwran
Caergybi/Holyhead
Ynys Môn
LL65 3YN

01407 720437
07836 573294

BobParry@ynysmon.gov.uk