Manylion cyswllt

Pwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

Cynghorydd Llinos Medi Huws

Bryn Alaw,
1 Gladstone Terrace
Llannerchymedd
Ynys Môn
LL71 7AA

01248 470702
07775586859

LlinosMediHuws@ynysmon.gov.uk

Cynghorydd Aled Morris Jones

Seibiant
Rhosybol
Amlwch
Ynys Môn
LL68 9TR

01407 832640
07766078351

AledMJones@ynysmon.gov.uk

Cynghorydd Gwilym O Jones

Bryngwyn,
6 Tre Ifan
Caergeiliog
Ynys Môn
LL65 3YB

01407 740105

GwilymOJones@ynysmon.gov.uk

Cynghorydd R Meirion Jones

Argoed
Lôn Refail
Llanfairpwllgwyngyll
Ynys Môn
LL61 5YN

01248 714270
07554 077801

RMeirionJones@ynysmon.gov.uk

Cynghorydd Alun Wyn Mummery

39 Trem Eryri
Llanfairpwll
Ynys Môn
LL61 5JF

01248 714 938

alunwmummery@ynysmon.gov.uk