Manylion cyswllt

Pencampwr Sgriwtini

Cynghorydd Gwilym O Jones

Gofal o Wasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

01407 740105

GwilymOJones@ynysmon.gov.uk