Manylion cyswllt

Llywodraethwr - Ysgol Uwchardd Caergybi

Cynghorydd Robert Ll Jones

Namor
19 Tan Y Bryn Road
Caergybi/Holyhead
Anglesey
LL65 1AR

01407 763718

RobertLlJones@ynysmon.gov.uk

Cynghorydd Shaun James Redmond

10 Ponthwfa Terrace
Holyhead
Ynys Môn
LL65 1PG

01407 764112

07708579339