Manylion cyswllt

Fforwm Iaith Môn

Cynghorydd Lewis Davies

Pentrafalyn
Llangoed
Biwmares
Ynys Môn
LL58 8SA

01248 490248

LewisDavies@ynysmon.gov.uk

Cynghorydd Gwilym O Jones

Bryngwyn,
6 Tre Ifan
Caergeiliog
Ynys Môn
LL65 3YB

01407 740105

GwilymOJones@ynysmon.gov.uk

Cynghorydd R Meirion Jones

Argoed
Lôn Refail
Llanfairpwllgwyngyll
Ynys Môn
LL61 5YN

01248 714270
07554 077801

RMeirionJones@ynysmon.gov.uk

Cynghorydd Bryan Owen

Adlais yr Engan
Llangristiolus
Ynys Môn
LL62 5NT

01407 842114

bryanowen@anglesey.gov.uk

Cynghorydd Ieuan Williams

Bryn Arfon
Lôn Pant y Cudyn
Tynygongl
Ynys Môn
LL74 8UF

01248 851070
07855898364

IeuanWilliams@ynysmon.gov.uk