Manylion cyswllt

Bwrdd Arweinyddiaeth Gogledd Cymru

Cynghorydd Llinos Medi Huws

Gofal o Wasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

01248 470702
07775586859

LlinosMediHuws@ynysmon.gov.uk