Mater - penderfyniadau

CIW Inspection of Children's Services in Anglesey - Improvement Plan - Quarterly Progress Report

16/09/2019 - Children and Families' Services Quarterly Progress Report

Penderfynwyd

 

                       Cadarnhau bod y Pwyllgor Gwaith yn fodlon â chyflymder y cynnydd a’r gwelliannau sydd wedi eu gwneud hyd yma yn y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd.

                       Gofyn i’r Panel Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol adolygu amlder yr adroddiadau cynnydd, ac yn y dyfodol a ddylai’r adroddiadau hynny ymwneud â’r Gwasanaethau Cymdeithasol yn eu cyfanrwydd.