Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth ynglyn â phenderfyniadau diweddar sydd wedi'i cymeryd gan gyrff sy'n gwneud penderfyniadau ar gyfer y cyngor.

Neu gallwch chwilio drwy'r dudalen Penderfyniadau Gweithredol a wnaed gan yr Arweinydd blaenorol.

Rydym hefyd yn rhestru Penderfyniadau Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a'r Penderfyniadau Gweithredol a wnaed gan y Deilydd Portffolio, Swyddogion ac Arweinydd y Cyngor

Penderfyniadau a Gyhoeddwyd
Teitl Dyddiad Yn effeithiol o Eitemau a alwyd i mewn
Materion Eraill ref: 221013/01/202113/01/2021Nid i'w alw i mewn
Applications that will be Deferred ref: 220513/01/202113/01/2021Nid i'w alw i mewn
Ymweliad Safleoedd ref: 220413/01/202113/01/2021Nid i'w alw i mewn
Departure Applications ref: 220813/01/202113/01/2021Nid i'w alw i mewn
Affordable Housing Applications ref: 220713/01/202113/01/2021Nid i'w alw i mewn
Ceisiadau Economaidd ref: 220613/01/202113/01/2021Nid i'w alw i mewn
Applications Arising ref: 221113/01/202113/01/2021Nid i'w alw i mewn
Gweddill y Ceisiadau ref: 221213/01/202113/01/2021Nid i'w alw i mewn
Development Proposals Submitted by Councillors and Officers ref: 220913/01/202113/01/2021Nid i'w alw i mewn
Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol ref: 220313/01/202113/01/2021Nid i'w alw i mewn