Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth ynglyn â phenderfyniadau diweddar sydd wedi'i cymeryd gan gyrff sy'n gwneud penderfyniadau ar gyfer y cyngor.

Neu gallwch chwilio drwy'r dudalen Penderfyniadau Gweithredol a wnaed gan yr Arweinydd blaenorol.

Rydym hefyd yn rhestru Penderfyniadau Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a'r Penderfyniadau Gweithredol a wnaed gan y Deilydd Portffolio, Swyddogion ac Arweinydd y Cyngor

Penderfyniadau a Gyhoeddwyd
Teitl Dyddiad Yn effeithiol o Eitemau a alwyd i mewn
Datganiad o Ddiddordeb ref: 200020/05/202020/05/2020Nid i'w alw i mewn
Cofnodion ref: 200120/05/202020/05/2020Nid i'w alw i mewn
Delegation to the Chief Planning Officer of the Committee's Powers to make decisions during the period of the Covid-19 Pandemic ref: 200220/05/202020/05/2020Nid i'w alw i mewn