Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth ynglyn â phenderfyniadau diweddar sydd wedi'i cymeryd gan gyrff sy'n gwneud penderfyniadau ar gyfer y cyngor.

Neu gallwch chwilio drwy'r dudalen Penderfyniadau y Comisiynwyr a'r Pwyllgor Gwaith i weld penderfyniadau a wnaed rhwng Mai 2010 a Rhagfyr 2011.

Rydym hefyd yn rhestru Penderfyniadau Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a'r Penderfyniadau Gweithredol a wnaed gan y Deilydd Portffolio, Swyddogion ac Arweinydd y Cyngor

Penderfyniadau a Gyhoeddwyd

23/03/2020 - Scorecard Monitoring - Quarter 3 2019/20 ref: 1995    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 23/03/2020 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 23/03/2020

Effective from: 23/03/2020

Penderfyniad:

Penderfynwyd nodi’r meysydd mae’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth yn eu rheoli er mwyn sicrhau gwelliannau i’r dyfodol a derbyn y mesurau lliniaru sy’n cael eu hamlinellu yn yr adrdoddiad.


23/03/2020 - Cofnodion ref: 1993    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 23/03/2020 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 23/03/2020

Effective from: 23/03/2020

Penderfyniad:

Penderfynwyd cadarnhau fel rhai cywir, gofnodion cyfarfodydd blaenorol y Pwyllgor Gwaith a gynhaliwyd ar y dyddiadau canlynol

 

·      17 Chwefror, 2020

·      2 Mawrth, 2020


23/03/2020 - Compulsory Purchase Order Beaumaris Sports and Social Club ref: 1999    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 23/03/2020 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 23/03/2020

Effective from: 23/03/2020


23/03/2020 - Public Speaking Protocol for Scrutiny ref: 1997    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 23/03/2020 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 23/03/2020

Effective from: 23/03/2020

Penderfyniad:

Penderfynwyd argymell i’r Cyngor Llawn bod y Protocol Siarad Cyhoeddus mewn Pwyllgorau Sgriwtini ynghlwm yn Atodiad 1 yr adroddiad yn cael ei fabwysiadu a’i fod yn cael ei gynnwys yng Nghyfansoddiad y Cyngor.


23/03/2020 - Social Services' Panel Progress Report ref: 1998    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 23/03/2020 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 23/03/2020

Effective from: 23/03/2020

Penderfyniad:

Penderfynwyd cadarnhau bod y Pwyllgor Gwaith yn fodlon â chyflymder y cynnydd a’r gwelliannau a wnaed hyd yma yn y Gwasanaethau Oedolion a’r Gwasanaethau Plant a Theuluoedd.


23/03/2020 - Developing Leisure Provision for Future Generations Plan ref: 1996    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 23/03/2020 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 23/03/2020

Effective from: 23/03/2020

Penderfyniad:

Penderfynwyd mabwysiadu’n ffurfiol y fersiwn ddrafft o’r Cynllun Datblygu Darpariaeth Hamdden ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol.


23/03/2020 - The Executive's Forward Work Programme ref: 1994    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 23/03/2020 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 23/03/2020

Effective from: 23/03/2020

Penderfyniad:

Penderfynwyd cadarnhau Blaen Rhaglen Waith y Pwyllgor Gwaith wedi’i diweddaru am y cyfnod Ebrill i Dachwedd, 2020 fel y’i chyflwynwyd.