Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth ynglyn â phenderfyniadau diweddar sydd wedi'i cymeryd gan gyrff sy'n gwneud penderfyniadau ar gyfer y cyngor.

Neu gallwch chwilio drwy'r dudalen Penderfyniadau Gweithredol a wnaed gan yr Arweinydd blaenorol.

Rydym hefyd yn rhestru Penderfyniadau Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a'r Penderfyniadau Gweithredol a wnaed gan y Deilydd Portffolio, Swyddogion ac Arweinydd y Cyngor

Penderfyniadau a Gyhoeddwyd
Teitl Dyddiad Yn effeithiol o Eitemau a alwyd i mewn
Materion Eraill ref: 202101/07/202001/07/2020Nid i'w alw i mewn
Gweddill y Ceisiadau ref: 201901/07/202001/07/2020Nid i'w alw i mewn
Development Proposals Submitted by Councillors and Officers ref: 201801/07/202001/07/2020Nid i'w alw i mewn
Ceisiadau Sy'n Gwyro ref: 202001/07/202001/07/2020Nid i'w alw i mewn
Affordable Housing Applications ref: 201701/07/202001/07/2020Nid i'w alw i mewn
Ceisiadau Economaidd ref: 201601/07/202001/07/2020Nid i'w alw i mewn
Ceisiadau'n Codi ref: 201501/07/202001/07/2020Nid i'w alw i mewn
Applications that will be Deferred ref: 201401/07/202001/07/2020Nid i'w alw i mewn
Ymweliadau Safle ref: 201301/07/202001/07/2020Nid i'w alw i mewn
Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol ref: 50000003701/07/202001/07/2020Nid i'w alw i mewn