Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth ynglyn â phenderfyniadau diweddar sydd wedi'i cymeryd gan gyrff sy'n gwneud penderfyniadau ar gyfer y cyngor.

Neu gallwch chwilio drwy'r dudalen Penderfyniadau y Comisiynwyr a'r Pwyllgor Gwaith i weld penderfyniadau a wnaed rhwng Mai 2010 a Rhagfyr 2011.

Rydym hefyd yn rhestru Penderfyniadau Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a'r Penderfyniadau Gweithredol a wnaed gan y Deilydd Portffolio, Swyddogion ac Arweinydd y Cyngor

Penderfyniadau a Gyhoeddwyd
Teitl Dyddiad Yn effeithiol o Eitemau a alwyd i mewn
Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol ref: 185004/09/201904/09/2019Nid i'w alw i mewn
Materion Eraill ref: 186004/09/201904/09/2019Nid i'w alw i mewn
Gweddill y Ceisiadau ref: 185904/09/201904/09/2019Nid i'w alw i mewn
Development Proposals Submitted by Councillors and Officers ref: 185804/09/201904/09/2019Nid i'w alw i mewn
Departure Applications ref: 185704/09/201904/09/2019Nid i'w alw i mewn
Affordable Housing Applications ref: 185604/09/201904/09/2019Nid i'w alw i mewn
Ceisiadau Economaidd ref: 185504/09/201904/09/2019Nid i'w alw i mewn
Applications Arising ref: 185404/09/201904/09/2019Nid i'w alw i mewn
Applications that will be Deferred ref: 185304/09/201904/09/2019Nid i'w alw i mewn
Siarad Cyhoeddus ref: 185204/09/201904/09/2019Nid i'w alw i mewn
Ymweliad Safleoedd ref: 185104/09/201904/09/2019Nid i'w alw i mewn