Gwasanaethau'r Cyngor:

Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth ynglyn â phenderfyniadau diweddar sydd wedi'i cymeryd gan gyrff sy'n gwneud penderfyniadau ar gyfer y cyngor.

Neu gallwch chwilio drwy'r dudalen Penderfyniadau y Comisiynwyr a'r Pwyllgor Gwaith i weld penderfyniadau a wnaed rhwng Mai 2010 a Rhagfyr 2011.

Rydym hefyd yn rhestru Penderfyniadau Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a'r Penderfyniadau Gweithredol a wnaed gan y Deilydd Portffolio, Swyddogion ac Arweinydd y Cyngor

Penderfyniadau
Teitl Dyddiad Yn effeithiol o Eitemau a alwyd i mewn
Schools' Modernisation - Report following publication of statutory notice for closing Ysgol Gynradd Beaumaris, extending and refurbishing Ysgol Llandegfan and Ysgol Llangoed, and approval of the original proposal ref: 175307/03/201916/03/2019Y cais i alw i mewn wedi dod i ben
Schools Modernisation – Objection Report: Ysgol y Graig and Ysgol Talwrn ref: 175407/03/201916/03/2019Y cais i alw i mewn wedi dod i ben
Ceisiadau Fydd yn Cael eu Gohirio ref: 174506/03/201906/03/2019Nid i'w alw i mewn
Ymweliadau Safle ref: 174406/03/201906/03/2019Nid i'w alw i mewn
Ceisiadau'n Gwyro ref: 174906/03/201906/03/2019Nid i'w alw i mewn
Ceisiadau Economaidd ref: 174706/03/201906/03/2019Nid i'w alw i mewn
Ceisiadau'n Codi ref: 174606/03/201906/03/2019Nid i'w alw i mewn
Materion Eraill ref: 175206/03/201906/03/2019Nid i'w alw i mewn
Gweddill y Ceisiadau ref: 175106/03/201906/03/2019Nid i'w alw i mewn
Cynigion Datblygu a gyflwynwyd gan Gynghorwyr a Swyddogion ref: 175006/03/201906/03/2019Nid i'w alw i mewn
Affordable Housing Applications ref: 174806/03/201906/03/2019Nid i'w alw i mewn
Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol ref: 174306/03/201906/03/2019Nid i'w alw i mewn

 

Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?