Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llangoed-Ward Penmon / Penmon Ward

Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Llangoed-Ward Penmon / Penmon Ward - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Emily Ruth Roberts Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Margaret Ann Roberts Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol