Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llangristiolus-Ward Cerrigceinwen / Cerrigceinwen Ward

Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Llangristiolus-Ward Cerrigceinwen / Cerrigceinwen Ward - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Dennis Bryant Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
John Lee Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
John Egryn Lewis Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
John Kenneth Owen Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Richard Parry Plaid Cymru - The Party of Wales Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol