Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanidan

Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Llanidan - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Mark Evans Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Lynn Hervouet Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Hywel Eifion Jones Annibynnol / Independent Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Thomas Huw Derfel Temple Morgan Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Ronnie Mummery Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Arthur Wyn Thomas Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Sandra Lynne Thomas Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol