Canlyniadau etholiadau ar gyfer Mechell-Ward Carreglefn / Carreglefn Ward

Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Mechell-Ward Carreglefn / Carreglefn Ward - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Adrian Parry Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol