Canlyniadau etholiadau ar gyfer Penmynydd

Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Penmynydd - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Richard Edwards Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Alaw Evans Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Angharad Holmes Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Nia Jane Jones Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Dafydd Idriswyn Roberts Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol