Canlyniadau etholiadau ar gyfer Twrcelyn

Etholiadau Lleol Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Twrcelyn - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Richard Owain Jones Annibynnol / Independent 1455 19% Wedi'i ethol
Aled Morris Jones Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / Welsh Liberal Democrats 1279 17% Wedi'i ethol
Will Betws Hughes Annibynnol... 920 12% Wedi'i ethol
Elfed Jones Plaid Cymru - The Party of Wales 740 10% Heb ei ethol
Dylan Madyn Jones Welsh Labour / Llafur Cymru 707 9% Heb ei ethol
Derek Owen Plaid Cymru - The Party of Wales 701 9% Heb ei ethol
Gordon Warren Welsh Labour / Llafur Cymru 512 7% Heb ei ethol
Nadine Hall UKIP Wales / UKIP Cymru 408 5% Heb ei ethol
Daniel Ap Eifion Jones Welsh Labour / Llafur Cymru 391 5% Heb ei ethol
Geoffrey Turner Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 272 4% Heb ei ethol
John Wynne Meredith Plaid Cymru - The Party of Wales 237 3% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 3
Cyfanswm Pleidleisiau 7622
Etholaeth 5486
Number of ballot papers issued 2910
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 11
Y nifer a bleidleisiodd 53%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Richard Owain Jones 19% Wedi'i ethol
Aled Morris Jones 17% Wedi'i ethol
Will Betws Hughes 12% Wedi'i ethol
Elfed Jones 10% Heb ei ethol
Dylan Madyn Jones 9% Heb ei ethol
Derek Owen 9% Heb ei ethol
Gordon Warren 7% Heb ei ethol
Nadine Hall 5% Heb ei ethol
Daniel Ap Eifion Jones 5% Heb ei ethol
Geoffrey Turner 4% Heb ei ethol
John Wynne Meredith 3% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb farc neu yn gwbl ddirym oherwydd ansicrwydd3
pleidleisio i fwy o ymgeiswyr nag yr oedd hawl gan y pleidleisiwr8
Cyfanswm a wrthodwyd11