Canlyniadau etholiadau ar gyfer Bro Aberffraw

Etholiadau Cyngor Sir Ynys Môn Mai 2017 - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Bro Aberffraw - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Peter Standing Rogers Annibynnol 793 32% Wedi'i ethol
Bryan Owen Annibynnol / Independent 545 22% Wedi'i ethol
Dilwyn Griffiths Plaid Cymru - The Party of Wales 539 22% Heb ei ethol
Pete Sims Llafur Cymru 340 14% Heb ei ethol
Tegwyn Roberts Plaid Cymru - The Party of Wales 275 11% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 2492
Etholaeth 3012
Number of ballot papers issued 1497
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 1
Y nifer a bleidleisiodd 50%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Peter Standing Rogers 32% Wedi'i ethol
Bryan Owen 22% Wedi'i ethol
Dilwyn Griffiths 22% Heb ei ethol
Pete Sims 14% Heb ei ethol
Tegwyn Roberts 11% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb farc neu yn gwbl ddirym oherwydd ansicrwydd1
Cyfanswm a wrthodwyd1