Canlyniadau etholiadau ar gyfer Twrcelyn

Etholiadau Cyngor Sir Ynys Môn Mai 2017 - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Twrcelyn - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Aled Morris Jones Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1319 22% Wedi'i ethol
Richard Owain Jones Annibynnol / Independent 1307 22% Wedi'i ethol
Richard Griffiths Annibynnol / Independent 1202 20% Wedi'i ethol
Will Betws Hughes Annibynnol / Independent 855 14% Heb ei ethol
Carys Cranston Plaid Cymru - The Party of Wales 823 14% Heb ei ethol
Gordon McLeod Warren Labour and Co-Operative Party / Llafur a'r Blaid Gydweithredol 489 8% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 3
Cyfanswm Pleidleisiau 5995
Etholaeth 5515
Number of ballot papers issued 2617
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 25
Y nifer a bleidleisiodd 47%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Aled Morris Jones 22% Wedi'i ethol
Richard Owain Jones 22% Wedi'i ethol
Richard Griffiths 20% Wedi'i ethol
Will Betws Hughes 14% Heb ei ethol
Carys Cranston 14% Heb ei ethol
Gordon McLeod Warren 8% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb farc neu yn gwbl ddirym oherwydd ansicrwydd25
Cyfanswm a wrthodwyd25