Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llangefni - Ward Tudur / Tudur Ward

Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Llangefni - Ward Tudur / Tudur Ward - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Llinos Glyn Jones Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
John Lee Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Berwyn Owen Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Cathrin Williams Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol