Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llangoed-Ward Llangoed / Llangoed Ward

Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Llangoed-Ward Llangoed / Llangoed Ward - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Lewis Davies Plaid Cymru - The Party of Wales Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Wyn Hughes Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Gareth Rhys Moore Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Alan Owen Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Dafydd Roberts Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Megan Wyn Roberts Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol