Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llangristiolus-Ward Llangristiolus / Llangristiolus Ward

Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Llangristiolus-Ward Llangristiolus / Llangristiolus Ward - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Ann Harries Jones Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
David Robert Jones Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Brian Owen Annibynnol / Independent Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Geraint Williams Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol