Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llannerchymedd-Ward Llannerchymedd / Llannerchymedd Ward

Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Llannerchymedd-Ward Llannerchymedd / Llannerchymedd Ward - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Jackie Jones Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Thomas Arfon Jones Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
John Allan Jukes Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Dawn Lovelock Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
John Elfryn Owen Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Dafydd Michael Parry Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Ann Roberts Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Dafydd Williams Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol