Canlyniadau etholiadau ar gyfer Moelfre-Ward Llanallgo / Llanallgo Ward

Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Moelfre-Ward Llanallgo / Llanallgo Ward - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Dewi Pritchard Evans Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Derlwyn Rees Hughes Independent / Annibynnol Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
David Arbonne Owens Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Dwynwen Parry Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Gareth Wyn Parry Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Laura Pritchard Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Gary Eilian Thomas Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol