Canlyniadau etholiadau ar gyfer Bro Rhosyr

Etholiadau Cyngor Sir Ynys Môn Mai 2017 - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Bro Rhosyr - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Dafydd Roberts Annibynnol / Independent 880 26% Wedi'i ethol
Eric Wyn Jones Independent / Annibynnol 856 25% Wedi'i ethol
Mathew Thomas Plaid Cymru - The Party of Wales 736 22% Heb ei ethol
Dafydd Owen Annibynnol 613 18% Heb ei ethol
Einion Parry Williams Llafur Cymru 333 10% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 3418
Etholaeth 3792
Number of ballot papers issued 2038
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 8
Y nifer a bleidleisiodd 54%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Dafydd Roberts 26% Wedi'i ethol
Eric Wyn Jones 25% Wedi'i ethol
Mathew Thomas 22% Heb ei ethol
Dafydd Owen 18% Heb ei ethol
Einion Parry Williams 10% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb farc neu yn gwbl ddirym oherwydd ansicrwydd7
heb farc swyddogol1
Cyfanswm a wrthodwyd8