Canlyniadau etholiadau ar gyfer Talybolion

Etholiadau Cyngor Sir Ynys Môn Mai 2017 - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Talybolion - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Kenneth Pritchard Hughes Annibynnol / Independent 1259 33% Wedi'i ethol
Llinos Medi Huws Plaid Cymru - The Party of Wales 1139 30% Wedi'i ethol
John Wyn Griffith Plaid Cymru - The Party of Wales 977 26% Wedi'i ethol
Joe Nicholas Lock Llafur Cymru 419 11% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 3
Cyfanswm Pleidleisiau 3794
Etholaeth 4659
Number of ballot papers issued 1896
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 7
Y nifer a bleidleisiodd 41%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Kenneth Pritchard Hughes 33% Wedi'i ethol
Llinos Medi Huws 30% Wedi'i ethol
John Wyn Griffith 26% Wedi'i ethol
Joe Nicholas Lock 11% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb farc neu yn gwbl ddirym oherwydd ansicrwydd7
Cyfanswm a wrthodwyd7