Datgan diddordeb

Nodwch nad yw Aelodau Cyfetholedig wedi'u rhestru isod o dan y cwymplen Cynghorydd. Defnyddiwch y blwch Amrediad Dyddiad i chwilio am unrhyw Datgan diddordeb.

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 3ydd Medi, 2019 1.00 o'r gloch - Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu

3. Mater yn codi o'r Cofnodion - Diweddariad ar Broffilio Tenantiaid