Datgan diddordeb

Nodwch nad yw Aelodau Cyfetholedig wedi'u rhestru isod o dan y cwymplen Cynghorydd. Defnyddiwch y blwch Amrediad Dyddiad i chwilio am unrhyw Datgan diddordeb.

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Iau, 10fed Rhagfyr, 2020 1.00 o'r gloch - Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol

2. Moderneiddio Ysgolion - Ardal Llangefni : Ysgol Talwrn ac Ysgol y Graig


Cyfarfod:  Dydd Iau, 17eg Rhagfyr, 2020 1.00 o'r gloch - Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol

2. Moderneiddio Ysgolion - Ardal Llangefni: Ysgol Bodffordd ac Ysgol Corn Hir


Cyfarfod:  Dydd Gwener, 26ain Mawrth, 2021 9.30 o'r gloch - Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol

2. Galw Penderfyniad i Mewn: Adroddiad Gwrthwynebu - Moderneiddio Ysgolion Ardal Llangefni Ysgol Talwrn ac Ysgol Y Graig


Cyfarfod:  Dydd Llun, 18fed Hydref, 2021 1.00 o'r gloch - Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol

3. Adroddiad Perfformiad Blynyddol Drafft 2020/21