Datgan diddordeb

Nodwch nad yw Aelodau Cyfetholedig wedi'u rhestru isod o dan y cwymplen Cynghorydd. Defnyddiwch y blwch Amrediad Dyddiad i chwilio am unrhyw Datgan diddordeb.

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Llun, 18fed Hydref, 2021 1.00 o'r gloch - Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol

3. Adroddiad Perfformiad Blynyddol Drafft 2020/21