Datgan diddordeb

Nodwch nad yw Aelodau Cyfetholedig wedi'u rhestru isod o dan y cwymplen Cynghorydd. Defnyddiwch y blwch Amrediad Dyddiad i chwilio am unrhyw Datgan diddordeb.

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Llun, 20fed Ionawr, 2020 10.00 o'r gloch - Pwyllgor Gwaith

2. Rhaglen Moderneiddio Ysgolion - Ardal Llangefni: Ysgol Bodffordd ac Ysgol Corn Hir


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 10fed Mawrth, 2020 2.00 o'r gloch - Cyngor Sir Ynys Môn

10. Y Cynllun Ariannol Tymor Canol a'r Gyllideb ar gyfer 2020/21


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 8fed Medi, 2020 10.30 o'r gloch - Cyngor Sir Ynys Môn

6. Ymestyn y terfyn amser o dan Adran 85 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972