Datgan diddordeb

Nodwch nad yw Aelodau Cyfetholedig wedi'u rhestru isod o dan y cwymplen Cynghorydd. Defnyddiwch y blwch Amrediad Dyddiad i chwilio am unrhyw Datgan diddordeb.

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Llun, 14eg Rhagfyr, 2020 10.00 o'r gloch - Pwyllgor Gwaith

5. Premiymau'r Dreth Gyngor - Ail Garfrefi ac Eiddo Gwag Tymor Hir (Adolygiad)


Cyfarfod:  Dydd Iau, 17eg Rhagfyr, 2020 5.00 o'r gloch - Pwyllgor Gwaith

6. Yn amodol ar y penderfyniad ar Eitem 4 item -Ysgol Bodffordd a Corn Hir, i ofyn am awdurdod y Pwyllgor Gwaith i brynu tir ar gyfer datblygiad Ysgol Gynradd Corn Hir newydd yn Llangefni


Cyfarfod:  Dydd Iau, 17eg Rhagfyr, 2020 5.00 o'r gloch - Pwyllgor Gwaith

4. Moderneiddio Ysgolion - Ardal Llangefni (Ysgol Bodffordd ac Ysgol Corn Hir)


Cyfarfod:  Dydd Llun, 18fed Ionawr, 2021 10.00 o'r gloch - Pwyllgor Gwaith

6. Achos Busnes - Corn Hir


Cyfarfod:  Dydd Llun, 22ain Mawrth, 2021 10.00 o'r gloch - Pwyllgor Gwaith

7. Ffioedd Cartrefi Gofal y Sector Annibynnol ar gyfer 2021/22