Datgan diddordeb

Nodwch nad yw Aelodau Cyfetholedig wedi'u rhestru isod o dan y cwymplen Cynghorydd. Defnyddiwch y blwch Amrediad Dyddiad i chwilio am unrhyw Datgan diddordeb.

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Iau, 30ain Ionawr, 2020 2.00 o'r gloch - Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

2. Adolygiad o Ranbarthau Pleidleisio a Lleoliad Pleidleisio


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 10fed Mawrth, 2020 2.00 o'r gloch - Cyngor Sir Ynys Môn

10. Y Cynllun Ariannol Tymor Canol a'r Gyllideb ar gyfer 2020/21